گوشی ایمنی

گوشی ایمنی صداگیر

 

طراحی خاص گودی های ۲ قلو در روپوش گوشی که دارای فوم بسیار نرم است.

نقاط مفصلی گودی گوش که باعث تمایل گوشی به طرفین می شود و کارایی و راحتی بیشتر را ارائه می دهد.

بالشتک های حلقوی و نرم گوشی از یک ترکیب ویژه از فوم تولید شده تا کمترین صدا از آن رد شود و بیشترین راحتی را فراهم آورد.

مناسب برای آلودگی صوتی بالاتر از۱۰۵dB.

کاهندگی صدا به میزان ۳۰ دسیبل.