نووا

ابزارآلات دستی نووا

ما در گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده ایم تا ابزارهایی عرضه کنیم که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، …. و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، ما ابزارهایی داریم که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

تمامی تلاش های ما برای تحقق ایده هایی ناب در صنعت ابزار، این است که محصول نووا با ترکیب مناسبی از کیفیت و قیمت، رضایت مصرف کننده گان و صنعت گران ایرانی را جلب نماید تا هرگاه نام نووا را روی هر ابزاری مشاهده کردند مطمئن باشند که نه تنها چیزی از دست می دهند بلکه خیلی چیزها بدست می آورند.