دستکش ایمنی

دستکش ایمنی

با مقاومت مکانیکی بسیار قوی برای قصابی، سلاخی، کار در کشتارگاه ها و کار با خطرات مکانیکی و فیزیکی سنگین تولید می شود.

این دستکش ایمنی تولید آلمان و دارای استاندارد CE می باشد و در سایزهای متوسط و بزرگ و طول ساقهای متفاوت عرضه می گردد.

دستکش ایمنی نیتریلی صنعتی آزمایشگاهیNU2215: