ابزارآلات دستی نقش پررنگی در تغییر زندگی بشر داشته اند

ابزار نقطه قوت تمدن بشر

ابزارآلات زندگی امروز انسان را ساختند. به طوری که وابستگی ما در هر عصری به آنها قابل چشم پوشی نیست. با پیشرفت و آمدن تکنولوژی ، فرهنگ زندگی ما هم عوض شد. باید این نکته را قبول کنیم که سطح بالای زندگی امروز ما و راحتی انجام امور مدیون اختراع و ارتقای ابزارها بوده و هست

نقش ابزار آلات در زندگی ما

این تنوع و ارتقای ابزارآلات توانسته شغل های گسترده ای در صنعت ایجاد کنند. شغل های سریع تر و کارآمدتر از شغل های سنتی. حل مشکلات اطراف و رشد جمعیت هم به نیاز برای داشتن ابزار بهتر تاثیر داشته است. بشر با ابزارآلات توانست بر بلایای طبیعی غلبه کند و دگر نیازی به تغییر مکان های مکرر نبود.

با مطالعه بر روی آثار باستانی که از زندگی بشر در هزاران سال قبل کشف شده است. می توان نقش ابزارآلات را هرچند به صورت بسیار ابتدایی هم باشند، دید. ارتقای آنها انسان کشاورز را به انسان صنعت گر تبدیل کرد.

تاریخچه ابزار آلات دستی از گذشته تا امروز

میلیون ها سال قبل نیاکان ما با هدف تأمین غذا و ایجاد یک پناه گاه ایمن، ابزار هایی از جنس سنگ برای حفاری در خاک و خرد کردن چوب ساخته اند. در استخراج های باستان شناسی کشف هر یک از ابزار آلات دستی ، پرده از حقایق بی شماری در رابطه با تاریخ آن سرزمین بر می دارد. در جوامع امروزی با وجود پیشرفت گسترده تکنولوژی، هنوز نیاز به ابزار آلات دستی امری اجتناب ناپذیر است. هر یک از ما در طول روز با قرار گرفتن در محیط های متفاوت، به این ابزارها نیاز پیدا می کنیم. همچنین گاهی به دلیل گستردگی فراوان این کالاها در بازار، سر در گم شده و به آنچه مطلوبمان است دست نمی یابیم. از سوی دیگر به دلیل رابطه نزدیک بین دست و ابزار، موضوع ایمنی و نوع طراحی آن ها نیز مطرح می شود. ابزار آلات دستی شامل مجموعه ها و زیر مجموعه های بسیار است.

تکامل ابزار از ابتدا تا به امروز

ابزارآلات برای اینکه به شکل امروزی خود برسند، دوران متعددی را طی کردند. این دوران تحول را می توان در دسته بندی زیر در نظر گرفت :

  • عصر حجر :ابزار در این عصر از سنگ ساخته و بشتر برای شکار و قطع درختان مورد استفاده قرار می گرفت.
  • عصر مس و برنز :با کشف آتش ، ظهور اولین ابزارآلات فلزی شکل گرفت.
  • عصر آهن :با کشف آهن ، انسان توانست ابزارآلات بسیار خوب و قوی تری را بسازد و به کار بگیرد.
  • قرون وسطی :به دلایلی ارتقا ابزار و اختراع ابزارآلات جدید در این دوره رونقی نداشت.
  • دوره گذر :این دوران که بین دوره قرون وسطی و عصر صنعتی است، ساخت ابزارآلات به تجارتی سود آور تبدیل شد.
  • عصر صنعتی :سیر تحول ساخت ابزارآلات از محیط کوچک؛ به کارخانجات مونتاژ و کارگاه هایی با چندین تکنیسین تبدیل شد. ابزارهای مکانیکی و بخار برای دمیدن در آهن مذاب و قالب گیری آهن؛ به جای کارکردن با دست توسط سازنده ، این امکان را داد. تا انبوهی از ابزارآلات جدید ساخته شود و در اختیار عموم قرار گیرد.
  • عصر مدرن :تولید ابزارهای مدرن با اختراع الکتریسیته ، آمدن کامپیوترها ، و در نهایت ربات ها است.
نمایندگی ابزار آلات دستی - 09125000923
نمایندگی ابزار آلات دستی - 09125000923

ابزار نقطه قوت تمدن بشر

ابزارآلات زندگی امروز انسان را ساختند. به طوری که وابستگی ما در هر عصری به آنها قابل چشم پوشی نیست. با پیشرفت و آمدن تکنولوژی ، فرهنگ زندگ ما هم عوض شد. باید این نکته را قبول کنیم. که سطح بالای زندگی امروز ما و راحتی انجام امور مدیون اختراع و ارتقای ابزارها بوده و هست.

ابزار وسیله ای برای تغییر مواد خام در یک فرآیند تولیدی است. که خود در پایان فرآیند مصرف نمی شود. توانایی بشر برای استفاده از ابزار او را به قدرتمند ترین موجودات تبدیل کرده است. انسان با بهره گرفتن از ابزار می تواند دنیای اطراف خود را تغییر دهد. در برخی موارد دیده شده که حیوانات هم با استفاده از اشیاء برای پیش بردن اهداف خود ابزار می سازند، که بسیار ابتدایی است.

ساخت ابزارآلات و به کارگیری و ارتقای آن برای ساخت اشیاء دلخواه از توانایی هایی است. که مختص بشر است. انسان با درک این توانایی تا به امروز توانسته از ابتدایی ترین نوع زندگی تا سفر به کرات دیگر و حرکت با سرعت بالا دست پیدا کند. زندگی با ماشین آلات ارتقا یافته دستاورد بسیار ارزشمندی است.